top of page
  • Writer's pictureDallas Vaughn

ความดีของธรรมบัญญัติพระเจ้า

ผมเคยได้ยินคริสเตียนบางคนว่ากันว่า เมื่อพระเยซูให้คำเทศนาบนภูเขา (มัทธิว 5-7) พระองค์ทรงเพิ่มความเข้มงวดของธรรมบัญญัติของโมเสส แต่ถ้าหากหยุดคิดดีๆ อันนี้ไม่สมเหตุสมผล ในคำเทศน์นั้น พระเยซูทรงชูธรรมบัญญัติขึ้นเป็นเกณฑ์ที่ดีเลย (มัทธิว 5:17-19) พระเยซูไม่ได้ลบล้างธรรมบัญญัติเพื่อที่จะตั้งสิ่งใหม่แทน แต่พระเยซูกำลังโชว์ให้ดูวิธีที่จะอ่านพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง


แม้คนในยุคของพระเยซูมีพันธสัญญาเดิม พวกอาจารย์ ได้ลอยไกลจาก “หัวใจ” หรือความหมายที่แท้จริง ของธรรมบัญญัตินั้น ฉะนั้นพระเยซูให้เขากลับไปพิจารณาดูที่แหล่งหลัก เพื่อจะแสดงเจตนาของพระเจ้าในการเขียน ซึ่งต่างจากการตีความที่เขานิยมเชื่อในสมัยพระเยซู (เรามีการตีความในสมัยนี้ที่พระเยซูต้องแก้ไขเหมือนกันมั้ย?)


อย่างเช่น พระเยซูบอกว่า “ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า ‘ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา’ ส่วนเราบอกพวกท่านว่า ใครมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดในหญิงนั้น คนนั้นได้ล่วงประเวณีในใจของเขากับหญิงนั้นแล้ว” (มัทธิว‬ ‭5:27-28‬ ‭THSV11‬‬) มีใครที่คิดว่าพระเจ้าให้อนุญาตอับราฮัมดูหนังโป๊ แต่ตัวเราต้องมีมารฐานซึ่งสูงกว่ามั้ย? ไม่ใช่ ถ้าหากมีใครที่อ่านพระคัมภีร์เดิมในยุคแรก เขาจะต้องยอมรับว่า การทำแบบนี้ไม่เหมาะกับการออกแบบของพระเจ้า ซึ่งให้เซกซ์เป็นเรื่องของสามีภรรยาอย่างเดียวโดยไม่มีข้อยกเว้น คนใดที่อ่านธรรมบัญญัติจะเข้าใจว่า การจินตนาการถึงภาพอื่น จะหมายความว่าคนนั้นคิดว่าการออกแบบของพระเจ้าก็โง่ (ที่จริงมีหลายคนในยุคนี้ที่คิดว่าจริยธรรมของพระเจ้าก็โง่เหมือนกัน แม้เขานิยามคำว่า “ผู้ชาย” กับ “ผู้หญิง” ไม่ได้ เขาคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าพระเจ้า)


ปัญหาของพวกฟาริสีไม่ได้อยู่ที่ว่า เขาเข้มงวดเกินไป แต่อยู่ที่ว่า เขาบิดพระคัมภีร์เดิมโดยมองข้ามแก่นแท้ของธรรมบัญญัติ แล้วทำตัวดีๆ ข้างนอก ขณะที่ทำความละเมิดในใจ อันนี้เป็นเหตุผลซึ่งทำไมพระเยซูเรียกเขาเป็น “คนหน้าซื่อใจคด” ผู้คนในสมัยของเรา ทำอย่างนี้บ้างมั้ย?

Comments


Tags
Recent Posts
bottom of page