top of page
  • Writer's pictureDallas Vaughn

ความกลัวคน

การกลัวคน หรือการหลงใหลกับความคิดเห็นของพวกเขา เป็นการติดเสพติดแบบหนึ่งที่อันตรายเท่ากับการติดยาเสพติด ไม่ก็อันตรายมากกว่าอีก การติดยาเสพติดนั้น เป็นปัญหาที่มองเห็นได้ด้วยสายตา แต่หลายคนติดกับการกลัวคนโดยไม่รู้ตัว การติดยาเสพติด หรือการติดเหล้า จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ แต่การกลัวคนจะให้ผู้เสพติดเปลี่ยนคุณค่าและอัตลักษณ์ตัวเอง ซึ่งเปลี่ยนตามหลักกระแสของสังคม แทนที่จะเปลี่ยนตามหลักพระคัมภีร์ หรือตามหลักสติปัญญา เพื่อที่จะได้คำชมจากคนอื่น ซึ่งเป็นความสุขประเภทหนึ่งที่ไร้ค่า สรุปว่ามันแย่กว่าการค้าประเวณี เพราะเป็นการค้าจิตวิญญาณ

“ความกลัวของคนเป็นเพียงกับดัก แต่ผู้ที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ปลอดภัย” (สุภาษิต‬ ‭29:25‬ ‭TNCV‬‬)

Comments


Tags
Recent Posts
bottom of page